Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10129317
Kích cỡ nhà: 7.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10176526
Kích cỡ nhà: 6.357 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10178536
Kích cỡ nhà: 5.732 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153699
Kích cỡ nhà: 6.688 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10173993
Kích cỡ nhà: 4.877 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.303 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173044
Kích cỡ nhà: 5.603 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10174011
Kích cỡ nhà: 2.086 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.192 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10163309
Kích cỡ nhà: 6.699 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10175526
Kích cỡ nhà: 4.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.236 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10169632
Kích cỡ nhà: 4.545 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10172707
Kích cỡ nhà: 5.234 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.044 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10174111
Kích cỡ nhà: 2.945 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.236 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10172281
Kích cỡ nhà: 3.029 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10133975
Kích cỡ nhà: 3.029 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10158697
Kích cỡ nhà: 2.940 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only