Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10180383
Kích cỡ nhà: 2.996 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10137668
Kích cỡ nhà: 3.854 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.152 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10191469
Kích cỡ nhà: 2.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10191160
Kích cỡ nhà: 2.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10177549
Kích cỡ nhà: 2.428 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.400 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10192605
Kích cỡ nhà: 2.304 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.706 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10187823
Kích cỡ nhà: 2.809 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.003 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10189964
Kích cỡ nhà: 3.068 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10190901
Kích cỡ nhà: 2.495 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.453 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10194214
Kích cỡ nhà: 3.028 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.249 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10163688
Kích cỡ nhà: 2.232 foot vuông
Số MLS: F10190158
Kích cỡ nhà: 2.308 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.613 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189079
Kích cỡ nhà: 3.988 foot vuông
Số MLS: F10182955
Kích cỡ nhà: 2.539 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10195391
Kích cỡ nhà: 1.504 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.001 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 51


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only