Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10117757
Kích cỡ nhà: 10.433 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,12 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10155372
Kích cỡ nhà: 4.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10159461
Kích cỡ nhà: 2.077 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10158387
Kích cỡ nhà: 4.884 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10135171
Kích cỡ nhà: 3.279 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10164094
Kích cỡ nhà: 2.326 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.752 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10170471
Kích cỡ nhà: 1.889 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.502 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151595
Kích cỡ nhà: 2.663 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10123595
Kích cỡ nhà: 2.920 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.858 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only