Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10218300
Kích cỡ nhà: 6.631 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10210834
Kích cỡ nhà: 5.339 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165411
Kích cỡ nhà: 2.065 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10210746
Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10180690
Kích cỡ nhà: 2.180 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10204829
Kích cỡ nhà: 1.782 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10216425
Kích cỡ nhà: 1.286 foot vuông
Số MLS: F10189578
Kích cỡ nhà: 1.380 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10197780
Kích cỡ nhà: 1.343 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10214746
Kích cỡ nhà: 1.782 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10216625
Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: H10627549
Kích cỡ nhà: 1.255 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10169174
Kích cỡ nhà: 1.312 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10195541
Kích cỡ nhà: 1.406 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10196878
Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 164


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only