Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 322

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10088155
Kích cỡ nhà: 5.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150859
Kích cỡ nhà: 2.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10196774
Kích cỡ nhà: 1.617 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10207162
Kích cỡ nhà: 4.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.826 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10207717
Kích cỡ nhà: 3.799 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10182787
Kích cỡ nhà: 4.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10208931
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10205574
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10207977
Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166807
Kích cỡ nhà: 2.480 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10200607
Kích cỡ nhà: 2.005 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.200 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10212665
Kích cỡ nhà: 2.056 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10161853
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10201398
Kích cỡ nhà: 1.738 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10195632
Kích cỡ nhà: 2.130 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.749 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 322


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2020 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only