Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10191592
Kích cỡ nhà: 1.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10088155
Kích cỡ nhà: 5.356 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165289
Kích cỡ nhà: 4.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182787
Kích cỡ nhà: 4.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10153480
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: F10150859
Kích cỡ nhà: 2.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10180436
Kích cỡ nhà: 3.907 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10154151
Kích cỡ nhà: 6.633 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.014 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10192120
Kích cỡ nhà: 2.734 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10161664
Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10184570
Kích cỡ nhà: 2.251 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.044 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10193232
Kích cỡ nhà: 1.986 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.028 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10166807
Kích cỡ nhà: 2.480 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10186573
Kích cỡ nhà: 1.940 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10186543
Kích cỡ nhà: 2.056 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only