Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10130751
Kích cỡ nhà: 11.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: F10173436
Kích cỡ nhà: 7.237 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10135837
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10185349
Kích cỡ nhà: 7.974 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10190166
Kích cỡ nhà: 8.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188304
Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10150598
Kích cỡ nhà: 5.191 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182571
Kích cỡ nhà: 5.856 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10185387
Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10138576
Kích cỡ nhà: 6.742 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10183876
Kích cỡ nhà: 5.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182559
Kích cỡ nhà: 4.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10180099
Kích cỡ nhà: 6.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10188009
Kích cỡ nhà: 5.108 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10172619
Kích cỡ nhà: 5.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only