Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10174767
Kích cỡ nhà: 3.327 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,05 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10179211
Kích cỡ nhà: 7.099 foot vuông
Số MLS: F10144362
Kích cỡ nhà: 2.789 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.112 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10180086
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10181067
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10181071
Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10178908
Kích cỡ nhà: 1.630 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10173843
Kích cỡ nhà: 2.160 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10181175
Kích cỡ nhà: 440 foot vuông
Số MLS: F10162568
Kích cỡ nhà: 2.390 foot vuông
Số MLS: F10176728
Kích cỡ nhà: 2.261 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.471 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10158948
Kích cỡ nhà: 1.516 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10173848
Kích cỡ nhà: 1.516 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.400 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10176043
Kích cỡ nhà: 2.151 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10174468
Kích cỡ nhà: 1.817 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.250 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only