Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 184

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10180167
Kích cỡ nhà: 3.230 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10166748
Kích cỡ nhà: 3.227 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10182643
Kích cỡ nhà: 3.263 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.344 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10160555
Kích cỡ nhà: 3.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.395 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193377
Kích cỡ nhà: 2.544 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.223 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10184018
Kích cỡ nhà: 2.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193185
Kích cỡ nhà: 2.428 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10193703
Kích cỡ nhà: 2.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.351 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182240
Kích cỡ nhà: 2.907 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10185941
Kích cỡ nhà: 2.688 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.457 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10189137
Kích cỡ nhà: 2.678 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188860
Kích cỡ nhà: 2.353 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.091 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10188845
Kích cỡ nhà: 2.122 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10177811
Kích cỡ nhà: 2.529 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.304 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 2.674 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 184


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only