Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 216

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10166748
Kích cỡ nhà: 30.361 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10160555
Kích cỡ nhà: 8.395 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.395 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10161914
Kích cỡ nhà: 6.471 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.471 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10167635
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10149915
Kích cỡ nhà: 6.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.460 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10146181
Kích cỡ nhà: 9.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10160989
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10161215
Kích cỡ nhà: 8.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.169 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165533
Kích cỡ nhà: 10.433 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10151630
Kích cỡ nhà: 4.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10167651
Kích cỡ nhà: 5.761 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.761 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10163040
Kích cỡ nhà: 10.240 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165701
Kích cỡ nhà: 8.179 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.179 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 216


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only