Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10153155
Kích cỡ nhà: 42.269 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10076885
Kích cỡ nhà: 6.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.710 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10158381
Kích cỡ nhà: 10.467 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10149915
Kích cỡ nhà: 6.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.460 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10141402
Kích cỡ nhà: 6.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.511 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157289
Kích cỡ nhà: 5.510 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.510 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10146181
Kích cỡ nhà: 9.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.403 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10150057
Kích cỡ nhà: 6.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.875 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10151630
Kích cỡ nhà: 4.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4.673 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10074983
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10157896
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.250 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10144357
Kích cỡ nhà: 8.625 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.625 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10156122
Kích cỡ nhà: 7.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.666 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: F10137319
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10118935
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only