Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 4.163 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10180262
Kích cỡ nhà: 3.952 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.705 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10174705
Kích cỡ nhà: 4.588 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10179571
Kích cỡ nhà: 4.861 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166020
Kích cỡ nhà: 5.245 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10161259
Kích cỡ nhà: 3.346 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10181091
Kích cỡ nhà: 5.367 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10194064
Kích cỡ nhà: 2.562 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10156512
Kích cỡ nhà: 3.976 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10179159
Kích cỡ nhà: 2.309 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10134993
Kích cỡ nhà: 3.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10181566
Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10186054
Kích cỡ nhà: 3.507 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.621 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10183377
Kích cỡ nhà: 3.764 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.464 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10157156
Kích cỡ nhà: 3.105 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 89


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only