Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166020
Kích cỡ nhà: 76.666 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: F10156284
Kích cỡ nhà: 17.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10161259
Kích cỡ nhà: 19.950 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118446
Kích cỡ nhà: 10.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10153386
Kích cỡ nhà: 9.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.082 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10162893
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10150694
Kích cỡ nhà: 8.913 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.913 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10134993
Kích cỡ nhà: 17.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10167729
Kích cỡ nhà: 6.464 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.464 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10122924
Kích cỡ nhà: 10.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10165595
Kích cỡ nhà: 6.390 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.390 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10157156
Kích cỡ nhà: 47.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10157904
Kích cỡ nhà: 7.340 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.340 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10145283
Kích cỡ nhà: 11.966 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only