Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://misahomes.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10037322
Kích cỡ nhà: 19.101 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10131106
Kích cỡ nhà: 20.878 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10156512
Kích cỡ nhà: 6.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10156284
Kích cỡ nhà: 17.999 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118446
Kích cỡ nhà: 10.171 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10153386
Kích cỡ nhà: 9.082 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.082 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10150694
Kích cỡ nhà: 8.913 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.913 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10134993
Kích cỡ nhà: 17.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10122924
Kích cỡ nhà: 10.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10150420
Kích cỡ nhà: 6.273 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10156428
Kích cỡ nhà: 20.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10157904
Kích cỡ nhà: 7.340 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.340 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10157156
Kích cỡ nhà: 47.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10156510
Kích cỡ nhà: 6.037 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.037 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10140448
Kích cỡ nhà: 16.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 88


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only