Millennium Sales & Investments, Inc.

LỌC TÌM KIẾM

YÊU CẦU THÊM THÔNG TIN

XEM KẾT QUẢ
LIÊN HỆ TÔI
  • ĐỊA PHƯƠNG
  • TRONG NƯỚC/QUỐC TẾ
Berta Correa,Broker President
Millennium Sales & Investments, Inc.
di động: (954) 802-2143
http://millesales.com
http://piecuadradoenflorida.com
120 e Oakland park Blvd suite 105Fort Lauderdale, FL 33334 , Fort Lauderdale, Florida 33334, United States

CÁC KẾT QUẢ DÒ TÌM

BẢN ĐỒ

 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10137883
Kích cỡ nhà: 3.591 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10017166
Kích cỡ nhà: 3.295 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129144
Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10187264
Kích cỡ nhà: 3.262 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10017144
Kích cỡ nhà: 2.680 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10166251
Kích cỡ nhà: 1.756 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10180020
Kích cỡ nhà: 3.073 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10182308
Kích cỡ nhà: 1.898 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10153520
Kích cỡ nhà: 2.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10190195
Kích cỡ nhà: 1.730 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10177950
Kích cỡ nhà: 1.601 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: F10072924
Kích cỡ nhà: 2.700 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10073272
Kích cỡ nhà: 1.610 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10194166
Kích cỡ nhà: 1.580 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 44


Một phần dữ liệu liên quan đến bất động sản rao bán trên trang web này được lấy từ MLS South Florida, thuộc Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale. Thông tin cung cấp nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của khách hàng và không được dùng cho các mục đích nào khác ngoài việc xác định các bất động sản tiềm năng mà khách hàng có thể muốn mua. Tất cả thông tin cung cấp được xem là đáng tin cậy nhưng không được bảo đảm và cần được xác nhận cụ thể.
Bản quyền © 2019 Hiệp hội môi giới bất động sản của Greater Fort Lauderdale, Inc. Giữ mọi bản quyền.


   Immobel

Agent Only