English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Các bảng liệt kê 76 - 90 của 68531

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10397773
Kích cỡ nhà: 11.120 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10388169
Kích cỡ nhà: 14.949 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10064145
Kích cỡ nhà: 17.786 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10429926
Kích cỡ nhà: 8.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10472723
Kích cỡ nhà: 15.945 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: GOLD061418IHE
Kích cỡ nhà: 8.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10403706
Kích cỡ nhà: 10.632 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4200387
Kích cỡ nhà: 12.095 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10431566
Kích cỡ nhà: 11.196 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 40,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: O5712952
Kích cỡ nhà: 6.761 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10129317
Kích cỡ nhà: 34.883 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10121769
Kích cỡ nhà: 25.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10406407
Kích cỡ nhà: 7.468 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10139917
Kích cỡ nhà: 21.870 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 50 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 15-822
Kích cỡ nhà: 21.870 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Các bảng liệt kê 76 - 90 của 68531