English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 210256

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18-343908
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 39,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: OC18212645
Kích cỡ nhà: 13.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10449077
Kích cỡ nhà: 10.750 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 146778
Kích cỡ nhà: 8.737 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: nonmls
Kích cỡ nhà: 14.868 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10371568
Kích cỡ nhà: 11.253 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 23.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: ML81688409
Kích cỡ nhà: 8.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10383878
Kích cỡ nhà: 12.813 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2026600
Kích cỡ nhà: 20.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10475279
Kích cỡ nhà: 10.754 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 34808
Kích cỡ lô đất: 1.500,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 7.239 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 210256