English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 223812

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13767384
Kích cỡ nhà: 37.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: RX-10410466
Kích cỡ nhà: 7.424 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13768303
Kích cỡ nhà: 11.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10416906
Kích cỡ nhà: 5.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 134685
Kích cỡ nhà: 10.550 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 154642
Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180031480
Kích cỡ nhà: 2.684 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 33,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 18333620
Kích cỡ nhà: 15.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 3002591
Kích cỡ lô đất: 2,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10434726
Kích cỡ nhà: 5.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10401875
Kích cỡ nhà: 5.318 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,39 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18338668
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: RX-10429758
Kích cỡ nhà: 17.610 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 2911581
Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13796217
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.718 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 223812