English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 206208

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Kích cỡ nhà: 23.000 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10371568
Kích cỡ nhà: 11.253 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ML81688409
Kích cỡ nhà: 8.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 34808
Kích cỡ lô đất: 1.500,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10383878
Kích cỡ nhà: 12.813 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2026600
Kích cỡ nhà: 20.752 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10440709
Kích cỡ nhà: 19.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: A10475279
Kích cỡ nhà: 10.754 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 7.239 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 82403
Kích cỡ nhà: 6.847 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 17-253
Kích cỡ nhà: 14.397 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10449100
Kích cỡ nhà: 13.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 16
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 5.054 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Các bảng liệt kê 61 - 75 của 206208