English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 217596

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: OC17202153
Kích cỡ nhà: 13.216 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Kích cỡ nhà: 9.742 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Số MLS: 1529609
Kích cỡ nhà: 30.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 97089
Kích cỡ nhà: 17.603 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 40,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: n/a
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 72,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 139844
Kích cỡ nhà: 11.437 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 151785
Kích cỡ nhà: 7.867 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 17-883
Kích cỡ lô đất: 16,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 140601
Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 15.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 14
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 12.111 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10383878
Kích cỡ nhà: 12.813 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 16.200 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 29687
Kích cỡ lô đất: 12.200,00 dặm Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 217596