English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 67139

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4179926
Kích cỡ nhà: 19.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10378291
Kích cỡ nhà: 4.624 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: A10267761
Kích cỡ nhà: 7.945 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10390954
Kích cỡ nhà: 10.620 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10109034
Kích cỡ nhà: 28.085 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10075836
Kích cỡ nhà: 152.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397823
Kích cỡ nhà: 9.878 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10433483
Kích cỡ nhà: 10.957 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: A10405374
Kích cỡ nhà: 12.862 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10410466
Kích cỡ nhà: 7.424 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10416906
Kích cỡ nhà: 5.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10387052
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10419862
Kích cỡ nhà: 20.726 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10401875
Kích cỡ nhà: 5.318 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,39 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10279227
Kích cỡ nhà: 13.546 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 67139