English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 66538

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A10496732
Kích cỡ nhà: 8.252 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10109034
Kích cỡ nhà: 28.085 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10433483
Kích cỡ nhà: 10.957 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10075836
Kích cỡ nhà: 152.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397823
Kích cỡ nhà: 9.878 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10405374
Kích cỡ nhà: 12.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: O5714911
Kích cỡ nhà: 25.466 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10416906
Kích cỡ nhà: 5.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10387052
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10419862
Kích cỡ nhà: 20.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10434726
Kích cỡ nhà: 5.403 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10401875
Kích cỡ nhà: 5.318 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,39 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5718694
Kích cỡ nhà: 1.817 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: A10245049
Kích cỡ nhà: 11.533 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: A2209775
Kích cỡ nhà: 10.993 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 66538