English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 67389

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10129226
Kích cỡ nhà: 60.604 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 7
Số MLS: A4179926
Kích cỡ nhà: 19.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10440709
Kích cỡ nhà: 19.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: A10496732
Kích cỡ nhà: 8.252 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10458258
Kích cỡ nhà: 11.673 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,6 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10125512
Kích cỡ nhà: 38.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10109034
Kích cỡ nhà: 28.085 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10433483
Kích cỡ nhà: 10.957 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397823
Kích cỡ nhà: 9.878 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10405374
Kích cỡ nhà: 12.862 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10410466
Kích cỡ nhà: 7.424 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5714911
Kích cỡ nhà: 25.466 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: RX-10416906
Kích cỡ nhà: 5.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10419862
Kích cỡ nhà: 20.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10469703
Kích cỡ nhà: 11.392 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 67389