English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 69340

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10075836
Kích cỡ nhà: 152.932 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397823
Kích cỡ nhà: 9.878 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10405374
Kích cỡ nhà: 12.862 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10387052
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10380124
Kích cỡ nhà: 8.440 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10389837
Kích cỡ nhà: 8.269 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: F10027600
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10357482
Kích cỡ nhà: 3.230 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 59,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10419862
Kích cỡ nhà: 54.720 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10401875
Kích cỡ nhà: 5.318 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,39 foot vuông
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10387603
Kích cỡ nhà: 18.837 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 7
Số MLS: A10279227
Kích cỡ nhà: 13.546 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: A10245049
Kích cỡ nhà: 11.533 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: F10045069
Kích cỡ nhà: 26.711 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10379114
Kích cỡ nhà: 8.723 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 69340