English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 13483

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: PV18069137
Kích cỡ nhà: 8.847 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 0088655
Kích cỡ nhà: 14.384 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 180015561
Kích cỡ nhà: 12.417 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: 180025570
Kích cỡ nhà: 14.460 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180037731
Kích cỡ nhà: 9.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 21.780,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18331202
Kích cỡ nhà: 8.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21802465
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SB18026669
Kích cỡ nhà: 11.917 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.751 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: OC17089682
Kích cỡ nhà: 6.836 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SB17190956
Kích cỡ nhà: 2.868 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: OC18147314
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 466764
Kích cỡ nhà: 13.643 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.106 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 21810842
Kích cỡ lô đất: 76 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: selm
Kích cỡ nhà: 12.903 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 13483