English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 10568

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: OC17258455
Kích cỡ nhà: 13.746 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21802465
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: SB18026669
Kích cỡ nhà: 11.917 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.751 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: 17-294404
Kích cỡ nhà: 11.683 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: ML81723773
Kích cỡ nhà: 5.520 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: OC17089682
Kích cỡ nhà: 6.836 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18-392328
Kích cỡ lô đất: 7.024 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: OC18147314
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: SB18089429
Kích cỡ nhà: 9.335 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 21805855
Kích cỡ nhà: 7.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: ML81711859
Kích cỡ nhà: 4.144 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 932 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 81712044
Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18-346264
Kích cỡ nhà: 11.576 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Các bảng liệt kê 46 - 60 của 10568