English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 66608

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 581135
Kích cỡ nhà: 45.100 foot vuông
Phòng ngủ: 78
Phòng vệ sinh: 52
Số MLS: RX-10437103
Kích cỡ nhà: 14.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10377087
Kích cỡ nhà: 17.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10515403
Kích cỡ nhà: 11.609 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10379346
Kích cỡ nhà: 6.977 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10418132
Kích cỡ nhà: 13.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10131678
Kích cỡ nhà: 83.385 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10430286
Kích cỡ nhà: 9.544 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10374589
Kích cỡ nhà: 17.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 62,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: O5704312
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10358978
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10405821
Kích cỡ nhà: 7.671 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10129226
Kích cỡ nhà: 60.604 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 7
Số MLS: A4179926
Kích cỡ nhà: 19.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10378291
Kích cỡ nhà: 4.624 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 6
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 66608