English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 67373

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 17-253
Kích cỡ nhà: 14.397 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10449100
Kích cỡ nhà: 13.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 16
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10437103
Kích cỡ nhà: 14.814 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10471066
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10377087
Kích cỡ nhà: 17.055 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A10515403
Kích cỡ nhà: 11.609 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10418132
Kích cỡ nhà: 13.505 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10379346
Kích cỡ nhà: 6.977 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A2047739
Kích cỡ nhà: 14.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10143887
Kích cỡ nhà: 42.263 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10131678
Kích cỡ nhà: 83.385 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10374589
Kích cỡ nhà: 17.157 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 62,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: O5704312
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: U8002905
Kích cỡ nhà: 1.363 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5.920 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: A10358978
Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
1 2 3 4 5 6 7 8

Các bảng liệt kê 31 - 45 của 67373