English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 210256

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10382270
Kích cỡ nhà: 18.432 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: RX-10444576
Kích cỡ nhà: 21.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: 18-1326
Kích cỡ nhà: 22.975 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: NP18124142
Kích cỡ nhà: 14.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: RX-10472027
Kích cỡ nhà: 32.661 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Số MLS: RX-10413968
Kích cỡ nhà: 20.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: 18-657
Kích cỡ nhà: 24.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: A10487435
Kích cỡ nhà: 16.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 0057589
Kích cỡ nhà: 9.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: V4900007
Kích cỡ nhà: 7.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3069428
Kích cỡ nhà: 26.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 210256