English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 233123

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 3018296
Kích cỡ nhà: 22.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10173137
Kích cỡ nhà: 15.398 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10413968
Kích cỡ nhà: 20.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Kích cỡ nhà: 6.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18-657
Kích cỡ nhà: 24.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 25,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 151263/151273
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 876,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: T2932297
Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 37249
Kích cỡ lô đất: 31.737,00 dặm Anh
Số MLS: V4900007
Kích cỡ nhà: 7.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 09401800
Kích cỡ nhà: 25.000 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 233123