English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 205020

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10413968
Kích cỡ nhà: 20.219 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: 18-657
Kích cỡ nhà: 24.600 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 8
Số MLS: 151263/151273
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 876,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: A10487435
Kích cỡ nhà: 16.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 0057589
Kích cỡ nhà: 9.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: V4900007
Kích cỡ nhà: 7.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10413316
Kích cỡ nhà: 23.176 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18-641
Kích cỡ nhà: 23.176 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 15
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 379450
Kích cỡ nhà: 6.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 8.225 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10172834
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 205020