English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 218194

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10122807
Kích cỡ nhà: 32.661 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Số MLS: 18-167
Kích cỡ nhà: 22.975 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10173137
Kích cỡ nhà: 15.398 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 151263/151273
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 876,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 8.225 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 37249
Kích cỡ lô đất: 31.737,00 dặm Anh
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 148037
Kích cỡ nhà: 17.664 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 61,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: RX-10397695
Kích cỡ nhà: 11.027 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18-169
Kích cỡ nhà: 11.027 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 217848
Kích cỡ lô đất: 10,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Số MLS: 160004183
Kích cỡ nhà: 18.151 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 24,30 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10371649
Kích cỡ nhà: 20.875 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 5
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 218194