English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 66325

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A10172834
Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10422702
Kích cỡ nhà: 114.433 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10260093
Kích cỡ nhà: 12.248 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 580320
Kích cỡ nhà: 12.783 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 43,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 13
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10433792
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 13
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10385909
Kích cỡ nhà: 9.474 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A10475279
Kích cỡ nhà: 10.754 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10407355
Kích cỡ nhà: 16.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10272768
Kích cỡ nhà: 24.760 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: A10449077
Kích cỡ nhà: 10.750 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10371568
Kích cỡ nhà: 11.253 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10440709
Kích cỡ nhà: 19.972 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10383878
Kích cỡ nhà: 12.813 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 17-253
Kích cỡ nhà: 14.397 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Số MLS: RX-10449100
Kích cỡ nhà: 13.967 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 13
Phòng vệ sinh: 16
Phòng vệ sinh không tắm: 1
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 66325