English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 10550

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 21820895
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18397170
Kích cỡ nhà: 16.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 15
Số MLS: 18-357664
Kích cỡ nhà: 9.997 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180013405
Kích cỡ nhà: 22.997 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180024354
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180036882
Kích cỡ nhà: 6.580 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: NOT ON MLS
Kích cỡ nhà: 11.093 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: OC18153846
Kích cỡ nhà: 12.628 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: ML81724113
Kích cỡ nhà: 8.955 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 21824930
Kích cỡ nhà: 13.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 605,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: NP18247837
Kích cỡ nhà: 3.599 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.000 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21821541
Kích cỡ nhà: 10.592 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 285,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18-338148
Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18338668
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 960 Stradella
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
1 2 3 4 5 6 7

Các bảng liệt kê 16 - 30 của 10550