English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 213802

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180002723
Kích cỡ nhà: 2.072 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 29686
Kích cỡ lô đất: 33.777,00 dặm Anh
Số MLS: 1514554
Kích cỡ lô đất: 8,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10335802
Kích cỡ nhà: 62.200 foot vuông
Phòng ngủ: 33
Phòng vệ sinh: 38
Phòng vệ sinh không tắm: 14
Số MLS: 9721325
Kích cỡ lô đất: 6.919,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 14
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 681
Kích cỡ nhà: 5.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 568695
Kích cỡ nhà: 2.942 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 26,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 11
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 16133414
Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 17
Số MLS: 16-524
Kích cỡ nhà: 29.483 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 237,82 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 10.079 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 6.240 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10382270
Kích cỡ nhà: 18.432 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: ML81648757
Kích cỡ lô đất: 8,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 5
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 213802