English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33524

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 29686
Kích cỡ lô đất: 33.777,00 dặm Anh
Số MLS: 37249
Kích cỡ lô đất: 31.737,00 dặm Anh
Số MLS: 9295744
Kích cỡ nhà: 5.056 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2.282,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 5625677
Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 6108245
Kích cỡ lô đất: 65,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: nonmls
Kích cỡ nhà: 14.868 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: nonmls
Kích cỡ nhà: 20.157 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 22899761
Kích cỡ nhà: 26.401 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 12139796
Kích cỡ nhà: 15.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13552338
Kích cỡ nhà: 18.691 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13767384
Kích cỡ nhà: 37.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 17
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 13768303
Kích cỡ nhà: 11.387 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 13796217
Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3.718 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33524