English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23915

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Kích cỡ nhà: 10.079 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 18.000 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 0057589
Kích cỡ nhà: 9.300 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3069428
Kích cỡ nhà: 26.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 10
Kích cỡ nhà: 6.050 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 8.225 foot vuông
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2981875
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Kích cỡ nhà: 15.500 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 14
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Kích cỡ nhà: 6.030 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2987309
Kích cỡ lô đất: 47,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 3035348
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23915