English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10310

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180052619
Kích cỡ nhà: 3.122 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 16-524
Kích cỡ nhà: 29.483 foot vuông
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: NP18124142
Kích cỡ nhà: 14.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 18-343908
Kích cỡ nhà: 11.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 39,22 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: OC18212645
Kích cỡ nhà: 13.216 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: ML81688409
Kích cỡ nhà: 8.826 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18-387
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18362748
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 940 - 960 Stradella Road
Kích cỡ nhà: 135.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: ML81700365
Kích cỡ nhà: 8.912 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18376380
Kích cỡ nhà: 18.087 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: OC18095309
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18355884
Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21820895
Kích cỡ nhà: 16.000 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 10310