English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29628

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: U7795597
Kích cỡ nhà: 2.192 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.233 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,80 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 40813749
Kích cỡ nhà: 3.512 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 40811675
Kích cỡ nhà: 2.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: A10438802
Kích cỡ nhà: 1.370 foot vuông
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 40795166
Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 40797884
Kích cỡ nhà: 3.908 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 40809931
Kích cỡ nhà: 2.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 40812055
Kích cỡ nhà: 2.713 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 40809064
Kích cỡ nhà: 3.048 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,18 dặm Anh
Kích cỡ nhà: 26.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 12
Phòng vệ sinh: 12
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 40815926
Kích cỡ nhà: 1.380 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 40802872
Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,20 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 40802872
Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,20 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29628