English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1019

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: F10139044
Kích cỡ nhà: 39.997 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 18382246
Kích cỡ lô đất: 6.502 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: F10139092
Kích cỡ nhà: 11.279 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N6102163
Kích cỡ nhà: 4.354 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: F10118928
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: N6100586
Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: D6102484
Kích cỡ nhà: 1.757 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.042 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: N5916323
Kích cỡ nhà: 2.290 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.485 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: F10100189
Kích cỡ nhà: 10.039 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: N5915216
Kích cỡ nhà: 5.135 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: F10116913
Kích cỡ nhà: 9.375 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: N6101092
Kích cỡ nhà: 4.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: N6101233
Kích cỡ nhà: 5.060 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N5916019
Kích cỡ nhà: 11.791 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N5917314
Kích cỡ nhà: 6.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1019