English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1362

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 114277723
Kích cỡ nhà: 400 m2
Kích cỡ lô đất: 1.200 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 111424481
Kích cỡ nhà: 373 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 115924715
Kích cỡ nhà: 400 m2
Kích cỡ lô đất: 5,5 hecta
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 115924717
Kích cỡ nhà: 400 m2
Kích cỡ lô đất: 5,5 hecta
Phòng ngủ: 15
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 105181399
Kích cỡ nhà: 400 m2
Kích cỡ lô đất: 468 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Kích cỡ nhà: 520 foot vuông
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 6
Kích cỡ nhà: 600 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 108326869
Kích cỡ nhà: 300 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 111211557
Kích cỡ nhà: 318 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 115456285
Kích cỡ nhà: 318 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 109530503
Kích cỡ nhà: 475 m2
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 170040751
Kích cỡ nhà: 4.494 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Kích cỡ nhà: 650 foot vuông
Phòng ngủ: 10
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: 114081779
Kích cỡ nhà: 294 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 72379611
Kích cỡ nhà: 380 m2
Kích cỡ lô đất: 450 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1362