English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2288

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: T2877961
Kích cỡ nhà: 13.131 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: T2868833
Kích cỡ nhà: 11.469 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2844206
Kích cỡ nhà: 7.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: T2871152
Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: T2892476
Kích cỡ nhà: 8.100 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2896280
Kích cỡ nhà: 7.110 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T2884074
Kích cỡ nhà: 6.987 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2851411
Kích cỡ nhà: 8.970 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: T2863824
Kích cỡ nhà: 11.382 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2870324
Kích cỡ nhà: 12.305 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2906525
Kích cỡ nhà: 10.146 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 13,98 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: T2876740
Kích cỡ nhà: 8.250 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2912626
Kích cỡ nhà: 7.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2910542
Kích cỡ nhà: 6.398 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2920646
Kích cỡ nhà: 6.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2288