English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 4493

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: A4179926
Kích cỡ nhà: 19.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4200387
Kích cỡ nhà: 12.095 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4207775
Kích cỡ nhà: 10.616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4203264
Kích cỡ nhà: 8.496 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: JESS092018HE
Kích cỡ nhà: 8.138 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4202455
Kích cỡ nhà: 9.048 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4212699
Kích cỡ nhà: 9.180 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4408524
Kích cỡ nhà: 6.480 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: A4198637
Kích cỡ nhà: 6.553 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4185393
Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,1 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4207773
Kích cỡ nhà: 8.239 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4408169
Kích cỡ nhà: 6.618 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: A4119693
Kích cỡ nhà: 11.642 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 9
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4408082
Kích cỡ nhà: 5.318 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: A4405592
Kích cỡ nhà: 8.111 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 4493