English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1103

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 34120
Kích cỡ nhà: 1.980 m2
Kích cỡ lô đất: 1.980 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: 5517
Kích cỡ nhà: 1.850 m2
Kích cỡ lô đất: 3.500 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 32127
Kích cỡ nhà: 1.300 m2
Kích cỡ lô đất: 2.630 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: 31336
Kích cỡ nhà: 1.700 m2
Kích cỡ lô đất: 2.000 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 26603
Kích cỡ nhà: 1.632 m2
Kích cỡ lô đất: 3.489 m2
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 33883
Kích cỡ nhà: 915 m2
Kích cỡ lô đất: 1.615 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 9
Số MLS: 31882
Kích cỡ nhà: 1.221 m2
Kích cỡ lô đất: 1.949,00 hecta
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 30722
Kích cỡ nhà: 1.500 m2
Kích cỡ lô đất: 6.400 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 24106
Kích cỡ nhà: 713 m2
Kích cỡ lô đất: 1.322 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 22029
Kích cỡ nhà: 1.550 m2
Kích cỡ lô đất: 3.700 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: 22247
Kích cỡ nhà: 1.752 m2
Kích cỡ lô đất: 2.451 m2
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 33104
Kích cỡ nhà: 1.200 m2
Kích cỡ lô đất: 1.200 m2
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: GD0032
Kích cỡ nhà: 1.683 m2
Kích cỡ lô đất: 2.461 m2
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1103