English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 34

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 805565
Kích cỡ lô đất: 1,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 6077211
Kích cỡ nhà: 5.543 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 517564
Kích cỡ nhà: 2.001 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 1896561
Kích cỡ nhà: 4.120 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13934161
Kích cỡ nhà: 3.383 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2023812
Kích cỡ nhà: 2.634 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 13933214
Kích cỡ nhà: 3.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 3054678
Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 180039524
Kích cỡ nhà: 1.654 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13881263
Kích cỡ nhà: 2.853 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.973 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10472413
Kích cỡ nhà: 2.068 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.912 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13890884
Kích cỡ nhà: 2.565 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13943025
Kích cỡ nhà: 2.260 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13943007
Kích cỡ nhà: 2.330 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13899378
Kích cỡ nhà: 2.115 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
 
1 2 3

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 34