English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 17-2918
Kích cỡ nhà: 4.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170059053
Kích cỡ nhà: 6.298 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 218005884
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 218005880
Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170054945
Kích cỡ nhà: 4.487 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170121932
Kích cỡ nhà: 6.930 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170071526
Kích cỡ nhà: 5.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170087871
Kích cỡ nhà: 2.458 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170099049
Kích cỡ nhà: 4.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 170095019
Kích cỡ nhà: 5.459 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170069409
Kích cỡ nhà: 6.820 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170115050
Kích cỡ nhà: 1.547 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 31,85 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 99187609
Kích cỡ nhà: 4.608 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: 170045427
Kích cỡ nhà: 6.087 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18-5793
Kích cỡ nhà: 4.314 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147