English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 844

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: C7248000
Kích cỡ nhà: 6.600 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: C7249884
Kích cỡ nhà: 4.652 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: U7780884
Kích cỡ nhà: 11.369 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7233854
Kích cỡ nhà: 8.792 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Kích cỡ nhà: 206 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7245580
Kích cỡ nhà: 3.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.546 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Kích cỡ nhà: 830 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: C7239783
Kích cỡ nhà: 10.944 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 42,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: C7244768
Kích cỡ nhà: 3.929 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7232079
Kích cỡ nhà: 6.514 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7241079
Kích cỡ nhà: 2.988 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7246289
Kích cỡ nhà: 2.543 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7250410
Kích cỡ nhà: 3.921 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.599 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: C7238441
Kích cỡ nhà: 4.199 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7232566
Kích cỡ nhà: 3.457 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 844