English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1217

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10395422
Kích cỡ nhà: 616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 629 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: RX-10401493
Kích cỡ nhà: 5.046 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10089831
Kích cỡ nhà: 4.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10463722
Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10413521
Kích cỡ nhà: 4.781 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10405681
Kích cỡ nhà: 3.481 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10449026
Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10395621
Kích cỡ nhà: 4.771 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10455848
Kích cỡ nhà: 3.561 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10432709
Kích cỡ nhà: 3.702 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10404266
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10435376
Kích cỡ nhà: 3.645 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: RX-10452773
Kích cỡ nhà: 3.466 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10451882
Kích cỡ nhà: 2.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: RX-10397993
Kích cỡ nhà: 2.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1217