English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1255

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10395422
Kích cỡ nhà: 616 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 629 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Số MLS: RX-10383730
Kích cỡ nhà: 3.944 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10377057
Kích cỡ nhà: 4.238 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10394315
Kích cỡ nhà: 5.249 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10392814
Kích cỡ nhà: 4.506 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10390810
Kích cỡ nhà: 5.162 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10347310
Kích cỡ nhà: 5.284 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10372570
Kích cỡ nhà: 5.211 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10089831
Kích cỡ nhà: 4.973 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: RX-10378027
Kích cỡ nhà: 5.750 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10381389
Kích cỡ nhà: 4.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10382891
Kích cỡ nhà: 4.898 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10328067
Kích cỡ nhà: 5.639 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10299617
Kích cỡ nhà: 4.232 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10370002
Kích cỡ nhà: 4.493 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1255