English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 927

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: C7238850
Kích cỡ nhà: 6.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: C7245830
Kích cỡ nhà: 3.779 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: D5922018
Kích cỡ nhà: 5.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7244924
Kích cỡ nhà: 5.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7244684
Kích cỡ nhà: 5.849 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: D5913274
Kích cỡ nhà: 6.007 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4848240
Kích cỡ nhà: 4.443 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: D5920164
Kích cỡ nhà: 4.515 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7247701
Kích cỡ nhà: 3.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,42 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: D5915895
Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N5915475
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7247391
Kích cỡ nhà: 2.504 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: D5921631
Kích cỡ nhà: 4.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7244769
Kích cỡ nhà: 3.669 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: D5917816
Kích cỡ nhà: 4.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 927