English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 825

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: C7238850
Kích cỡ nhà: 6.485 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: N6100254
Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: C7402479
Kích cỡ nhà: 1.912 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: C7401658
Kích cỡ nhà: 4.151 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: C7251138
Kích cỡ nhà: 3.827 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4407252
Kích cỡ nhà: 5.013 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: D5913274
Kích cỡ nhà: 6.007 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: D5917816
Kích cỡ nhà: 4.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: A4215264
Kích cỡ nhà: 4.339 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N5917279
Kích cỡ nhà: 4.444 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: N5915475
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: C7238545
Kích cỡ nhà: 3.019 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7244175
Kích cỡ nhà: 3.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7241772
Kích cỡ nhà: 3.445 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: C7400165
Kích cỡ nhà: 4.342 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 825