English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2502

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: T2932297
Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: O5560903
Kích cỡ nhà: 8.589 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5533030
Kích cỡ nhà: 9.254 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5548869
Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.305 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5540095
Kích cỡ nhà: 8.685 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5421264
Kích cỡ nhà: 14.477 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5559844
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: O5567715
Kích cỡ nhà: 6.389 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5541705
Kích cỡ nhà: 9.307 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5570091
Kích cỡ nhà: 12.370 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5491892
Kích cỡ nhà: 9.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5553297
Kích cỡ nhà: 6.789 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5488748
Kích cỡ nhà: 8.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5569245
Kích cỡ nhà: 10.761 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5433738
Kích cỡ nhà: 7.044 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 2502