English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3184

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: O5560903
Kích cỡ nhà: 8.589 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5559844
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: O5567715
Kích cỡ nhà: 6.389 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5570091
Kích cỡ nhà: 12.370 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: L4900757
Kích cỡ nhà: 15.892 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5738248
Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5723866
Kích cỡ nhà: 3.172 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.441 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: O5491892
Kích cỡ nhà: 9.003 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5569245
Kích cỡ nhà: 9.970 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,46 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: S5002228
Kích cỡ nhà: 5.032 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5566480
Kích cỡ nhà: 8.247 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: O5721421
Kích cỡ nhà: 8.183 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5727628
Kích cỡ nhà: 7.044 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5391037
Kích cỡ nhà: 5.679 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5529122
Kích cỡ nhà: 6.890 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 3184