English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 523

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-10464862
Kích cỡ nhà: 5.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: RX-10428714
Kích cỡ nhà: 4.775 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10423599
Kích cỡ nhà: 3.940 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10387176
Kích cỡ nhà: 3.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10448459
Kích cỡ nhà: 2.679 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10316538
Kích cỡ nhà: 3.330 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: RX-10460392
Kích cỡ nhà: 1.368 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.334 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: RX-10427807
Kích cỡ nhà: 3.101 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10464667
Kích cỡ nhà: 3.475 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10399668
Kích cỡ nhà: 3.101 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10465274
Kích cỡ nhà: 2.981 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10461744
Kích cỡ nhà: 2.865 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10444200
Kích cỡ nhà: 2.478 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: RX-10404266
Kích cỡ nhà: 3.200 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 523