English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1097

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 607671
Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 603282
Kích cỡ nhà: 10.114 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 603234
Kích cỡ nhà: 7.817 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,20 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 606116
Kích cỡ nhà: 3.430 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 18,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 606708
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 5,21 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 618895
Kích cỡ nhà: 7.218 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 617602
Kích cỡ nhà: 4.561 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 615326
Kích cỡ nhà: 6.534 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 95,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 539005
Kích cỡ nhà: 4.054 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 57,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 611148
Kích cỡ nhà: 4.743 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 610829
Kích cỡ nhà: 6.414 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 606930
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 613558
Kích cỡ nhà: 6.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 609841
Kích cỡ nhà: 5.373 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,40 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 612381
Kích cỡ nhà: 3.107 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1097