English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1368

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13568840
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 103 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13710695
Kích cỡ nhà: 6.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13830296
Kích cỡ nhà: 5.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 5905499
Kích cỡ nhà: 3.430 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13599035
Kích cỡ nhà: 10.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13824653
Kích cỡ nhà: 9.146 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13441621
Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 82,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13873591
Kích cỡ nhà: 6.593 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13762976
Kích cỡ nhà: 1.884 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13789990
Kích cỡ nhà: 6.998 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13768721
Kích cỡ nhà: 3.324 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13832572
Kích cỡ nhà: 3.107 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13843464
Kích cỡ nhà: 7.038 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13349733
Kích cỡ nhà: 5.432 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13884695
Kích cỡ nhà: 5.919 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1368