English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1332

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 13939412
Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 103 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13932704
Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 16,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13710695
Kích cỡ nhà: 6.449 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13830296
Kích cỡ nhà: 5.434 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 14,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13946241
Kích cỡ nhà: 3.574 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 11,02 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 13599035
Kích cỡ nhà: 10.535 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 10,75 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13916909
Kích cỡ nhà: 7.584 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13931244
Kích cỡ nhà: 1.501 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 12,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 13824653
Kích cỡ nhà: 9.146 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13910604
Kích cỡ nhà: 7.232 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13441621
Kích cỡ nhà: 3.030 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 82,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 13873591
Kích cỡ nhà: 6.593 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13927873
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13940457
Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 13916144
Kích cỡ nhà: 3.155 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,51 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1332