English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: T2933278
Kích cỡ nhà: 2.147 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.978 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: D5923691
Kích cỡ nhà: 1.576 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 100064676
Kích cỡ nhà: 2.916 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 100101120
Kích cỡ nhà: 2.139 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 100093002
Kích cỡ nhà: 1.906 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 100106139
Kích cỡ nhà: 1.145 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,14 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 116881
Kích cỡ lô đất: 0,10 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 100060026
Kích cỡ nhà: 1.376 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 100088018
Kích cỡ nhà: 686 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 1
Phòng vệ sinh: 1
 
1
 

Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9