English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18314934
Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18302998
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 18306816
Kích cỡ nhà: 2.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 18314940
Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 17272096
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 17-264350
Kích cỡ nhà: 3.194 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18298832
Kích cỡ nhà: 3.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 17267554
Kích cỡ nhà: 4.448 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18301666
Kích cỡ nhà: 6.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 17-243772
Kích cỡ nhà: 3.280 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18313050
Kích cỡ nhà: 4.593 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.360 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18314936
Kích cỡ nhà: 2.504 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 18311690
Kích cỡ nhà: 4.432 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 17248370
Kích cỡ nhà: 7.744 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 8
Số MLS: 17271910
Kích cỡ nhà: 3.834 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 72