English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 18362748
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,67 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 18355884
Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18397170
Kích cỡ nhà: 16.590 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 15
Số MLS: 18338668
Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 12
Số MLS: 18367032
Kích cỡ nhà: 12.587 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 11
Số MLS: 18384002
Kích cỡ nhà: 6.162 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 18317338
Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 18314934
Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 18397816
Kích cỡ nhà: 8.533 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 18384510
Kích cỡ lô đất: 1,2 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 18398392
Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 18362346
Kích cỡ lô đất: 5.454 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18366882
Kích cỡ nhà: 5.280 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.751 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 18339358
Kích cỡ nhà: 4.860 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 18389588
Kích cỡ nhà: 4.492 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
 
1 2 3 4 5

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 75