English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 364

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: RX-9985895
Kích cỡ nhà: 7.302 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 1700668
Kích cỡ nhà: 5.754 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1500413
Kích cỡ nhà: 4.960 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2619533
Kích cỡ lô đất: 5.300 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: OC18060286
Kích cỡ nhà: 5.397 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: PW17205990
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 2984615
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 16
Phòng vệ sinh: 10
Số MLS: 2996004
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW17144038
Kích cỡ nhà: 2.880 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: 2982304
Kích cỡ nhà: 2.395 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: PW18016005
Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 265555
Kích cỡ nhà: 4.142 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,70 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: CV18039776
Kích cỡ nhà: 4.171 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: Rx-10332828
Kích cỡ nhà: 4.808 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 574843
Kích cỡ nhà: 3.029 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 364