English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 6556

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 2023296
Kích cỡ nhà: 14.132 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1980604
Kích cỡ nhà: 10.743 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,47 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 1956650
Kích cỡ nhà: 15.479 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1969994
Kích cỡ nhà: 12.362 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2018224
Kích cỡ nhà: 12.025 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2030100
Kích cỡ nhà: 12.852 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 2019880
Kích cỡ nhà: 6.779 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 2014111
Kích cỡ nhà: 16.169 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 1991866
Kích cỡ nhà: 4.493 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2028195
Kích cỡ nhà: 13.069 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 2024495
Kích cỡ nhà: 728 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 1
Phòng vệ sinh không tắm: 0
Số MLS: 1965982
Kích cỡ nhà: 12.213 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1969901
Kích cỡ nhà: 16.832 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 2003955
Kích cỡ nhà: 10.726 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 1905498
Kích cỡ nhà: 14.306 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 6556