English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180027146
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 180008771
Kích cỡ nhà: 14.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 7
Số MLS: 180037731
Kích cỡ nhà: 9.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 21.780,00 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180020919
Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180041999
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170059630
Kích cỡ nhà: 8.586 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180026023
Kích cỡ nhà: 3.323 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180009353
Kích cỡ nhà: 4.099 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,10 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 170017262
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180033153
Kích cỡ nhà: 6.059 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 180000982
Kích cỡ nhà: 7.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180015794
Kích cỡ nhà: 4.089 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.552 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170061117
Kích cỡ nhà: 11.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180044590
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180006450
Kích cỡ nhà: 8.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229