English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180008771
Kích cỡ nhà: 14.252 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,87 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 7
Số MLS: 160017719
Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180000784
Kích cỡ nhà: 13.575 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh
Phòng ngủ: 8
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 160048008
Kích cỡ nhà: 4.018 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 170059630
Kích cỡ nhà: 8.586 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 170061117
Kích cỡ nhà: 11.098 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 170035996
Kích cỡ nhà: 4.089 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170017262
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180000982
Kích cỡ nhà: 7.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170060756
Kích cỡ nhà: 6.059 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 170057932
Kích cỡ nhà: 6.256 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180006450
Kích cỡ nhà: 8.700 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 170059065
Kích cỡ nhà: 8.849 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180001674
Kích cỡ nhà: 4.225 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 170060900
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 204