English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 249

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 180027146
Kích cỡ nhà: 12.000 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 4
Số MLS: 180055087
Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 7
Số MLS: 180041999
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 180051775
Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180026023
Kích cỡ nhà: 3.323 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180009353
Kích cỡ nhà: 4.099 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,10 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Số MLS: 180054185
Kích cỡ nhà: 8.586 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 180057378
Kích cỡ nhà: 6.980 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180051679
Kích cỡ nhà: 6.059 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Số MLS: 180049977
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180015794
Kích cỡ nhà: 4.089 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7.552 foot vuông
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180000982
Kích cỡ nhà: 7.570 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,88 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180044590
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180014251
Kích cỡ nhà: 6.677 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 180056242
Kích cỡ nhà: 8.236 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 249