English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1136

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: S4855143
Kích cỡ nhà: 2.070 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: O5551992
Kích cỡ nhà: 6.312 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: S4833802
Kích cỡ nhà: 8.198 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5558479
Kích cỡ nhà: 9.029 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: T2914514
Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4856774
Kích cỡ nhà: 2.139 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9,49 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: T2914504
Kích cỡ nhà: 3.850 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4858526
Kích cỡ nhà: 1.656 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 4,72 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: S4856880
Kích cỡ nhà: 5.436 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5494818
Kích cỡ nhà: 3.992 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: S4845736
Kích cỡ nhà: 3.337 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh
Phòng ngủ: 7
Phòng vệ sinh: 6
Số MLS: S4825314
Kích cỡ nhà: 3.296 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Số MLS: S4848859
Kích cỡ nhà: 4.511 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: O5700282
Kích cỡ nhà: 5.496 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông
Phòng ngủ: 11
Phòng vệ sinh: 10
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: O5570159
Kích cỡ nhà: 4.630 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông
Phòng ngủ: 9
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 1
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1136