English Spanish French German Italian Portuguese Russian Polish Chinese Simplified Chinese Traditional Japanese Korean Vietnamese For Professionals Immobel
 
Dành cho Chuyên gia
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1547

Lưu Lại Dữ Kiện Tìm Kiếm Xem danh sách những căn nhà rao bán được lưu lại
Số MLS: 21495193
Kích cỡ nhà: 20.710 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 3,10 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 8
Phòng vệ sinh không tắm: 5
Số MLS: 21461212
Kích cỡ nhà: 16.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 7,97 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 21476978
Kích cỡ nhà: 5.272 foot vuông
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21510177
Kích cỡ nhà: 8.646 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 23,48 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21554211
Kích cỡ nhà: 5.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21545111
Kích cỡ nhà: 6.275 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 3
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21552611
Kích cỡ nhà: 2.553 foot vuông
Phòng ngủ: 2
Phòng vệ sinh: 2
Số MLS: 21550352
Kích cỡ nhà: 9.175 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21486948
Kích cỡ nhà: 22.094 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,20 dặm Anh
Phòng ngủ: 3
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21558046
Kích cỡ nhà: 5.864 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 2
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21550256
Kích cỡ nhà: 10.026 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 1
Số MLS: 21523511
Kích cỡ nhà: 8.593 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh
Phòng ngủ: 4
Phòng vệ sinh: 4
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 21461455
Kích cỡ nhà: 11.598 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,50 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 7
Phòng vệ sinh không tắm: 2
Số MLS: 21490018
Kích cỡ nhà: 11.071 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh
Phòng ngủ: 5
Phòng vệ sinh: 6
Phòng vệ sinh không tắm: 3
Số MLS: 21527394
Kích cỡ nhà: 8.566 foot vuông
Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh
Phòng ngủ: 6
Phòng vệ sinh: 5
Phòng vệ sinh không tắm: 2
 
1 2 3 4 5 6

Các bảng liệt kê 1 - 15 của 1547